Logo

Over parket


De ondergrond waarop parket geplaatst wordt, kan verschillen. Hierin onderscheiden we volgende meest voorkomende types:

Gestorte dekvloer

In de meeste gevallen gaat het over een cementgebonden of anhydrietgebonden dekvloer waarop het parket geplaatst kan worden. Onder dit type dekvloer vindt men in de meeste gevallen een isolerende laag terug die langs weerskanten voorzien is van een vochtscherm. Vooral het vochtscherm is niet onbelangrijk voor het parket. Zonder vochtscherm zou opstijgend vocht het parket kunnen bereiken en zo de parketvloer vervormen.
Op gestorte dekvloeren kan men parket zwevend of gelijmd plaatsen.
Vooraleer parket te plaatsen op een gestorte dekvloer, is het van belang om de kwaliteit ervan te onderzoeken.
  1. De dekvloer moet voldoende droog zijn. Voor anhydrietgebonden vloeren mag het vochtgehalte niet meer dan 0,6% bedragen. Voor cementgebonden vloeren mag het vochtgehalte niet meer dan 2,5% bedragen of 2% voor vloeren met vloerverwarming.
  2. De dekvloer moet van goede samenstelling zijn. Bijvoorbeeld een cementgebonden dekvloer moet voldoende cement per m³ bevatten. Indien dit niet het geval zou zijn, dan zou de dekvloer niet voldoende druksterkte en cohesieve sterkte hebben om parket erop te plaatsen.
  3. De dekvloer moet gaaf, vlak en proper zijnTerwijl men aan het bouwen is, valt er of schuurt er al eens iets op de dekvloer. Hierdoor kunnen putten ontstaan of kan de dekvloer op sommige plaatsen loskomen aan de oppervlakte. Het is belangrijk om de dekvloer mooi proper te maken zodat er geen losliggende delen meer zijn. Eventuele putten moeten opgevuld worden. Het is ook belangrijk om na te gaan of de dekvloer waterpas ligt. Indien dit niet het geval zou zijn, is egaliseren noodzakelijk. Voor een goed resultaat zou over een langte van 1m niet meer dan 2mm verschillen mogen zijn en over 2m 3mm.

Droge dekvloeren

Over het algemeen zijn droge dekvloeren samengesteld uit plaatmateriaal dat op een vochtscherm geplaatst wordt. Spaanplaten of OSB platen worden voor deze toepassing vaak gebruikt.
Indien men spaanplaten zou gebruiken als dekvloer, kan men het parket zwevend, gelijmd en genageld plaatsen. Vooraleer parket te plaatsen op droge dekvloeren, moet ook gecontroleerd worden of deze gaaf, vlak en proper is.

Lambourdes of balken

Voor plaatsing op lambourdes moet men nagaan of de balken niet meer dan 40 cm van elkaar verwijderd zijn voor residentieel gebruik. Daarna kan men het parket in de tand of groef verdoken nagelen. Voor de meeste houtsoorten moet men wel rekening houden met een minimale dikte van 20mm voor de planken. Indien dit niet het geval zou zijn, zou het parket kunnen doorbuigen.

Bovenstaande uitleg is gebaseerd op eigen ervaring en op de werken WTCB - TV 218 Houten vloerbedekkingen : plankenvloeren, parketten en houtfineervloeren en Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid – Houten vloerbedekkingen.